Chính sách của Coinlize

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm (Disclaimer)

Khi truy cập và tham gia các hoạt động tại COINLIZE.COM cũng có nghĩa là bạn đồng ý với những điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi điều khoản này mà có thể không thông báo trước. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra lại trang này để đảm bảo rằng mình luôn cập nhật bản mới nhất. Điều khoản này có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải.

Bạn được khuyến cáo nên đủ 13 tuổi trở lên để tham gia, đăng ký làm thành viên và truy cập nội dung từ COINLIZE.COM. Nếu chưa đủ 13 tuổi hoặc không hài lòng với website, các thể lệ của Website hay trong điều khoản này, bạn nên ngừng truy cập ngay lập tức.

Tất cả các thông tin được đăng tải bởi Coinlize đều được cung cấp dưới dạng “chỉ là thông tin” và Coinlize không có bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về khả năng mua bán hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý của Coinlize, dù là trong hợp đồng, do vi phạm, sơ suất hoặc một cách khác, sẽ bị giới hạn trong thiệt hại trực tiếp, thực tế và không vượt quá khoản phí mà Coinlize đã nhận từ người đăng ký.

Coinlize sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại mang tính hệ quả, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt, thiệt hại gián tiếp gây ra hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào bất kỳ tài liệu nào do Coinlize cung cấp.

Coinlize sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn của bất kỳ sự suy giảm giá trị thị trường hoặc tổn thất của bất kỳ khoản đầu tư nào.

Tiêu chuẩn cộng đồng

Hàng ngày, mọi người sử dụng website như một nơi cập nhật thông tin về thị trường, công nghệ, kiến thức về tiền điện tử và Bitcoin.

Tính xác thực: Chúng tôi muốn đảm bảo rằng nội dung mà mọi người thấy trên website đều xác thực. Chúng tôi cho rằng tính xác thực sẽ tạo ra một môi trường tốt hơn để chia sẻ, và đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra website này.

An toàn: Chúng tôi cam kết biến website thành một không gian an toàn. Những lời lẽ đe dọa mà có khả năng bài trừ, hăm dọa người khác hoặc khiến họ phải im lặng sẽ không được phép trên website.

Quyền riêng tư: Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin của cá nhân. Nhờ có quyền riêng tư, mọi người có thể tự do là chính mình, chọn cách thức và thời điểm chia sẻ trên website cũng như có thể kết nối dễ dàng hơn.

Bản quyền và việc sử dụng lại thông tin

Tất cả những tài liệu và nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin, hình ảnh, trang web, âm thanh, phần mềm (bao gồm mã nguồn, giao diện, cấu trúc trang web), video, diện mạo và sắc thái, thiết kế và những tài liệu biên soạn) trên website thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và những người được chúng tôi cấp giấy phép. Ngoại trừ những điều đã cung cấp trong phần điều khoản này, việc sử dụng website sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền hay giấy phép nào cho những tài liệu và nội dung mà bạn đã truy cập trên trang web.

Bạn có thể truy cập vào trang web và chúng tôi rất hoan nghênh bạn in những tài liệu để sử dụng cho nhu cầu cá nhân một cách đúng luật, mang tính chất cá nhân và sử dụng vào mục đích phi thương mại. Bạn phải được chúng tôi chấp thuận bằng văn bản để sử dụng nội dung hay bất cứ hình ảnh, tư liệu nào của website vào mục đích thương mại (bao gồm nhưng không giới hạn việc tái sản xuất, truyền tải, công khai thực hiện, phân phối, mô phỏng, dịch, sửa đổi, chia sẻ cho bất kỳ người nào, tạo ra sản phẩm phát sinh của các tài liệu hoặc sử dụng).

Quyền không chịu trách nhiệm

Chúng tôi thông qua văn bản này từ chối toàn bộ trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, mất mát hay hư hỏng (trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả mang đến, v.v) do bạn gây ra như là kết quả của việc bạn sử dụng trang web này hay từ bất cứ virus máy tính nào nhiễm vào trang web, hay những website khác được truy cập từ website này, ngay cả khi chúng tôi đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó. Chúng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm cho toàn bộ những mất mát, thiệt hại hay hư hỏng tổng thể (kể cả trên hợp đồng, sai lầm cá nhân, bao gồm nhưng không hạn chế việc xao nhãng, hay những việc khác) phát sinh từ những điều khoản và điều kiện, bao gồm cả điều khoản bảo mật, theo tổng thể.

Thỏa thuận sau cùng

Những điều khoản và điều kiện này, được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi trong mối quan hệ đến chủ đề của nó, thay thế bất kỳ và tất cả những lời hứa, những đại diện, những thỏa thuận, những trình bày và hiểu biết nào của chúng tôi. Với phần mềm có sẵn thông qua website, phần mềm có thể phải tuân theo một giấy phép cái được phân phối hoặc bao gồm trong các phần mềm và bạn phải đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện của bất kỳ thỏa thuận nào.

Sự thất bại của chúng tôi trong việc thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản trong điều khoản và điều kiện sẽ không được coi là sự từ bỏ các quyền hoặc các điều khoản. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản và điều kiện được thiết lập bởi một tòa án có thẩm quyền mà không thể thi hành hoặc không hợp lệ, tuy nhiên các bên đồng ý rằng tòa án nên nỗ lực làm cho có hiệu lực để mục đích của các bên được phản ánh trong điều khoản, và những điều khoản khác của điều khoản và điều kiện sẽ có hiệu lực đầy đủ. Chúng tôi có thể nhượng lại hoặc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của chúng tôi trong giới hạn tiêu chuẩn của các điều khoản và điều kiện cho bên thứ ba.